domingo, 5 de abril de 2009

Gratuitat de les escoletes

L'anterior post d'aquest blog tractava sobre el nou consell escolar. Al fil d'aquest va haver qui no va obrir la boca al consell (ni tan sols es va quedar després de la intervenció de l'alcalde a la pressentació de l'informe) i ara critica la gestió educativa.

Pareix que està mal que hi hagin tants d'assessors, però ell no renuncia a cap.

Per tal de poder fer que les escoletes siguen homologades no poden, per llei ser gratuïtes, sinò en un preu públic... d'açó no diu res.